Portfolio > 2014 Exhibit

Holding Time, Detail
Holding Time, Detail
Mixed Media on Panel
40 3/4 X 33
2014